+48.534808009

Lex est quod notamus...

Kancelaria

Kancelaria Notarialna Kamila SypniewskaKancelaria notarialna mieści się w Drezdenku przy ulicy Sienkiewicza nr 3C/30, na parterze (bez schodów), w bezpośrednim sąsiedztwie Chińskiego Centrum Mody, kilkanaście metrów od marketów Rossmann i Pepko. W pobliżu znajduje się wiele miejsc parkingowych.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz posługuje się pieczęcią z orłem, a czynności dokonane przez niego nabierają charakteru dokumentu urzędowego.

Praca notariusza polega na pomocy swoim klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych, w bezpłatnym udzielaniu informacji w zakresie dokonywanej czynności notarialnej, czuwaniu nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Ponadto notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej oraz bezstronności, a także w swej działalności kieruje się Kodeksem Etyki Zawodowej. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii, ale może również dokonać ich w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kamila SypniewskaPrzed dokonaniem czynności najlepiej jest umówić się uprzednio na bezpłatne spotkanie informacyjne, na które warto zabrać dokumenty dotyczące danego zagadnienia – znacznie ułatwi to rozmowę z notariuszem oraz ustalenie kosztów związanych z daną czynnością. Po takim spotkaniu i dostarczeniu do kancelarii wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji, należy umówić się z notariuszem na termin dokonania czynności.

Moim głównym celem jest jak najlepsze rozwiązanie Państwa sprawy, przy rzetelnej analizie przepisów prawnych.

Serdecznie zapraszam

Kamila Sypniewska