+48.534808009

Lex est quod notamus...

Akty notarialne
Akty poświadczenia dziedziczenia
Europejskie akty poświadczenia dziedziczenia
Czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Poświadczenia, protokoły
Protesty weksli i czeków
Przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, danych na informatycznym nośniku danych

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
Wnioski o wpis do księgi wieczystej
Inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Kancelaria Notarialna Drezdenko

Notariusz DrezdenkoNotariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub chcą nadać formę notarialną. Wykonując swój zawód działa on jako osoba zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że dokonując swoich czynności musi działać bezstronnie i zgodnie z obowiązującym prawem, a to oznacza gwarancję Twoich transakcji oraz pewność zawartych umów. Notariusz jest zobowiązany również do dochowania tajemnicy zawodowej. Należy pamiętać, że czynności notarialne, przeprowadzone przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Nasza Kancelaria notarialna w Drezdenku wykazuje się niezwykłym zrozumieniem dla potrzeb klientów oraz indywidualnym do nich podejściem. Notariusz Kamila Sypniewska zapewnia profesjonalne załatwienie powierzonej sprawy, jak również wiedzę prawniczą wzbogaconą doświadczeniem praktycznym, zdobytym podczas aplikacji notarialnej. Priorytetem naszej Kancelarii jest również odpowiednia atmosfera panująca przy dokonywaniu czynności notarialnych, a każda sprawa załatwiana jest w sposób rzetelny, zgodnie z prawem oraz etyką zawodową, wymogami i standardami urzędu notariusza wraz z gwarancją ochrony Twoich praw oraz interesów. Zawsze służymy fachową poradą notarialną w ramach dokonywanej czynności, zarówno w siedzibie Kancelarii jak i nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznej w godzinach urzędowania Kancelarii Notarialnej w Drezdenku.

Kompetencje notariusza obejmują następujące czynności:

Udział notariusz Kamili Sypniewskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Drezdenku, zapewni Twój spokój ducha i brak nieprzewidzianych skutków dokonanej czynności. Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii notarialnej w Drezdenku, prowadzonej przez notariusz Kamilę Sypniewską, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, także do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

Zapraszam serdecznie notariusz Kamila Sypniewska


więcej

Aktualności