+48.534808009

Lex est quod notamus...
2024-04-22

Stan notariatu w Polsce na koniec 2023 roku


Stan notariatu w Polsce na koniec 2023 roku

W najnowszym raporcie Krajowej Rady Notarialnej "Sprawozdanie i ocena stanu notariatu za rok 2023" przedstawiono szczegółowe dane dotyczące liczby notariuszy i kancelarii notarialnych w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w naszym kraju 4083 notariuszy prowadziło 3317 kancelarii notarialnych.

Edukacja i doświadczenie zawodowe notariuszy

Spośród wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie notarialne, 3098 osób (75,28%) ukończyło aplikację notarialną. Natomiast 815 notariuszy (19,80%) to osoby, które trafiły do zawodu bez odbycia aplikacji notarialnej, po wcześniejszej pracy w innych zawodach prawniczych. W ubiegłym roku do grona notariuszy dołączyły również 3 osoby nominowane ze względu na tytuł naukowy.

Rozkład geograficzny notariuszy

Największe skupiska notariuszy prowadzących kancelarie notarialne znajdują się w izbach:

Łącznie w tych pięciu izbach kancelarie prowadziło 2487 notariuszy, co stanowi 60,91% ogólnej liczby notariuszy prowadzących kancelarie notarialne w Polsce.

Struktura kancelarii notarialnych

W 2023 roku liczba kancelarii notarialnych w Polsce wyniosła 3317, co stanowi wzrost o 2,95% w porównaniu do 2022 roku (3219 kancelarii). Wśród tych kancelarii:

Notariusze kobiety

Kobiety stanowią większość w zawodzie notariusza w Polsce. Spośród wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie, 2643 to kobiety, co stanowi 64,73% ogólnej liczby notariuszy. Najwyższy odsetek notariuszy kobiet prowadzących kancelarie notarialne odnotowano w izbach:

Najmniejszy odsetek notariuszy kobiet jest zrzeszony w izbach:

Podsumowanie

Rok 2023 przyniósł istotne zmiany i wzrost w strukturze polskiego notariatu. Zwiększyła się liczba kancelarii notarialnych, a większość nowych notariuszy to osoby z bogatym doświadczeniem prawniczym, które zdecydowały się na zmianę kariery. Dominacja kobiet w zawodzie notariusza, szczególnie w niektórych izbach notarialnych, również jest godna uwagi. Te dane odzwierciedlają dynamiczny rozwój notariatu w Polsce i stanowią solidną podstawę do dalszych analiz i planowania przyszłości zawodu notariusza.

Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej „Sprawozdanie i ocena stanu notariatu za rok 2023”

«powrót