+48.534808009

Lex est quod notamus...
2024-04-11

Najpopularniejsze usługi notarialne w 2023 roku


Najpopularniejsze usługi notarialne w 2023 roku

W 2023 roku notariusze w Polsce mieli pełne ręce roboty, realizując ogromną liczbę czynności notarialnych. Statystyki wskazują na nieznaczny spadek aktywności w niektórych obszarach w porównaniu do roku poprzedniego, ale ogólny zakres działań pozostaje imponujący.

Notariusze sporządzili 2 803 492 akty notarialne, co daje średnio 56,11 aktów na jednego notariusza miesięcznie. To niewielki spadek w porównaniu do 2022 roku, kiedy to średnia wynosiła 57,86. Spadek ten może wynikać z różnych czynników, takich jak zmieniające się potrzeby rynku lub zmiany w przepisach prawnych.

Jeszcze bardziej imponujące są liczby dotyczące innych czynności notarialnych, których w 2023 roku było aż 15 779 664. Przekłada się to na średnio 315,80 czynności miesięcznie na jednego notariusza, co również jest nieco mniej niż w 2022 roku (348,31). Wśród tych czynności dominują poświadczenia, których liczba wyniosła 14 656 001, co stanowi 92,88% wszystkich czynności w tej kategorii. Tak wysoki odsetek poświadczeń pokazuje, jak ważną rolę pełnią one w codziennej pracy notariuszy.

W 2023 roku zanotowano także zwiększenie liczby protestów – z 3 w 2022 roku do 6 w 2023 roku. Liczba przyjęć na przechowanie wzrosła do 5 575 z 4 847 w poprzednim roku, co może wskazywać na rosnące zaufanie do notariuszy jako bezpiecznego miejsca do przechowywania ważnych dokumentów i wartościowych przedmiotów. Natomiast liczba wniosków wieczystoksięgowych nieco spadła do 1 117 989 z 1 153 516.

W dziedzinie dziedziczenia notariusze również byli bardzo aktywni. Sporządzili 266 993 oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, co jest minimalnym spadkiem w porównaniu do 2022 roku (272 741). Liczba protokołów dziedziczenia wyniosła 160 848, a protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu – 29 331. Sporządzono także 163 165 aktów poświadczenia dziedziczenia, co jest nieco mniej niż w poprzednim roku (174 742). Warto zauważyć, że liczba europejskich poświadczeń spadkowych wzrosła do 185 z 157 w 2022 roku, co może świadczyć o rosnącej mobilności obywateli Unii Europejskiej i ich majątków.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusze w Polsce mają szeroki zakres obowiązków. Sporządzają akty notarialne i poświadczenia dziedziczenia, podejmują czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządzają sukcesją przedsiębiorstw, sporządzają poświadczenia, spisują protokoły, przyjmują na przechowanie różnorodne dokumenty i wartościowe przedmioty, prowadzą rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych, sporządzają wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, a także składają wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Dane za 2023 rok pokazują, jak istotną rolę pełnią notariusze w systemie prawnym i gospodarczym Polski. Mimo niewielkich spadków w niektórych kategoriach, liczby te podkreślają ciągłą potrzebę profesjonalnych usług notarialnych. Notariusze nie tylko sporządzają akty i poświadczenia, ale także zapewniają bezpieczeństwo i legalność wielu kluczowych procesów prawnych i gospodarczych.

Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej "Sprawozdanie i ocena stanu notariatu za rok 2023".

«powrót