+48.534808009

Lex est quod notamus...
2024-03-22

Rola notariusza podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości


Rola notariusza podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości

Kupno lub sprzedaż nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu większości z nas. Aby transakcja była bezpieczna dla obu stron i miała moc prawną, niezbędne jest skorzystanie z usług notariusza. W tym tekście wyjaśniamy, jakie obowiązki ma notariusz w tym procesie, ile kosztuje akt notarialny kupna mieszkania, oraz jak przebiega podpisanie umowy w kancelarii notarialnej.

Kim jest notariusz?

Notariusz to funkcjonariusz publiczny, osoba zaufania publicznego, która zgodnie z ustawą "Prawo o notariacie" jest uprawniona do dokonywania czynności notarialnych. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego, co oznacza, że każda transakcja dokonana przed notariuszem jest dokładnie sprawdzana pod kątem prawnym, co minimalizuje ryzyko późniejszych sporów.

Jakie są obowiązki notariusza?

Notariusz w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości pełni szereg kluczowych funkcji:

  1. Weryfikacja stron transakcji - Notariusz sprawdza tożsamość stron transakcji, a także ich zdolność do dokonania takiej transakcji.
  2. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości - Notariusz weryfikuje, czy nieruchomość może być przedmiotem transakcji, czy nie obciążają jej żadne prawa osób trzecich, hipoteki, czy służebności.
  3. Przygotowanie aktu notarialnego - Dokument ten stanowi oficjalne potwierdzenie transakcji. Notariusz przygotowuje treść aktu, dbając o zgodność z prawem i interesem stron.
  4. Prowadzenie negocjacji i mediacji - W razie potrzeby, notariusz może także pełnić rolę mediatora między stronami transakcji.

Ile kosztuje akt notarialny?

Opłata za akt notarialny zależy od wartości transakcji. Na koszt składają się taksy notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty ewentualnych wpisów do ksiąg wieczystych. Notariusz jest zobowiązany do poinformowania stron o pełnym koszcie usługi przed dokonaniem transakcji.

Jak przebiega podpisanie umowy w kancelarii notarialnej?

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej jest momentem kluczowym dla obu stron. Proces ten przebiega w kilku etapach:

  1. Przedłożenie dokumentów - Strony przedkładają notariuszowi wszystkie wymagane dokumenty, w tym dowody tożsamości i dokumenty dotyczące nieruchomości.
  2. Przygotowanie aktu notarialnego - Notariusz, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, przygotowuje projekt aktu notarialnego.
  3. Odczytanie aktu notarialnego - Notariusz odczytuje akt notarialny, upewniając się, że strony rozumieją jego treść i skutki prawne.
  4. Podpisanie aktu - Po akceptacji treści aktu przez strony, następuje jego podpisanie. W tym momencie transakcja zostaje sfinalizowana.

Wnioski

Rola notariusza w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości jest nie do przecenienia. Jego obecność zapewnia bezpieczeństwo prawne transakcji, chroni przed możliwymi sporami oraz pomaga w prawidłowym jej przeprowadzeniu. Wybierając notariusza, warto kierować się nie tylko ceną usług, ale także doświadczeniem i opiniami innych klientów.

«powrót